RULING EARTH FROM HEAVEN

Ana Méndez is één van de meest bekende generaals in Gods leger. Haar geestelijke oorlogvoering heeft bijgedragen tot de transformatie van vele naties doordat de onderdrukking van de vijand werd verbroken.
Emerson is directeur van Voice of the Light Ministries en dient naast zijn vrouw Ana, als een profetische leraar voor de naties. Hij opereert in de gave van genezing die is beïnvloed door uitgebreid vasten.

Als generaal in de geestelijke oorlog heeft Ana heel veel belangrijke gebedsinitiatieven gecoördineerd op de meest duistere plaatsen van de wereld en is de confrontatie aangegaan met belangrijke geestelijke machten over bepaalde gebieden. De moeilijkste aanval die zij ondernam was het beklimmen van de Mount Everest in 1997. Het resultaat daarvan was een enorme doorbraak in het 10/40 raamwerk.

Emerson Ferrell woont samen met zijn vrouw Ana Méndez Ferrell in Jacksonville, Florida. Zij hebben een krachtige bediening met diepe inzicht in het Koninkrijk van God. Emerson en Ana zijn beiden krachtige strijders en liefhebbers van God, die hun leven offeren voor Gods Koninkrijk.