MISSIE/VISIE

 

Banner met kruisMissie stichting El Shaddai Ministries

El Shaddai Ministries vertegenwoordigt God De Almachtige, die Zijn Eniggeboren zoon Jezus Christus gezonden heeft om voor onze zonden te sterven.

Jezus Christus is als een geschenk aan de mensheid gegeven om herstel met God de Vader te brengen. Iedereen die dit prachtig en onbetaalbaar geschenk ontvangt krijgt eeuwig leven en herstel met onze Schepper, God de Vader.

 

 

 

Kernpunten van El Shaddai Ministries:

 • Terugkeer naar de Bijbel en God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus;
 • Afkeren van wat God niet behaagt;
 • Vergeving vragen van zonden en ongerechtigheden en ontvangen van vergeving;
 • Bevrijdingsproces;
 • Heilig leven, in woord en daad ter ere van God de Vader, de Zoon en Heilige Geest;
 • Verstaan van de stem van God de Vader, de Zoon en Heilige Geest;
 • Gehoorzamen aan de stem van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • Wandelen in je roeping.

 

Visie

 

Bevorderen geestelijke groei  

 • Het geven van seminars en conferenties om het geestelijke leven in alle opzichten te bevorderen;

 

Christelijke gemeenschap

 • Het creëren van een christelijke samenleving waarin mensen elkaar ondersteunen;

 

Hulp

 • Het praktisch, financieel en materieel in de ruimste zin hulp bieden aan:
  • Startende christelijke ondernemers;
  • Hulpbehoevenden in binnen en buitenland.