Gave van de Heilige Geest

DE NEGEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST
  • Geest van Wijsheid;
  • Geest van Kennis, Raad en Kracht;
  • Geest van de gave van Geloof;
  • Geest van de gave van Genezing;
  • Gaven tot het verrichten van Wonderen;
  • Geest van Profetie;
  • Geest van Onderscheiding;
  • Geest van het spreken in tongen;
  • Geest van het vertalen van het spreken in tongen.

Volgens mij zijn er meerdere gaven van de Heilige Geest die niet benoemd zijn.
Per onderdeel wordt belicht hoe de gaven toe te passen.

VERDERE  ONDERWIJS EN UITLEG HIEROVER VOLGT NOG!